Sprężarka tłokowa czy śrubowa?

Stając przed koniecznością zakupu sprężarki często nasuwa się pytanie czy ma to być tłokowa czy śrubowa. Odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna. Wszystko zależy od oczekiwań przyszłego użytkownika.

Jasno trzeba m.in. określić:

  • co ma zasilać sprężarka
  • jaka jest wymagana wydajność i ciśnienie pracy
  • ile będzie wykorzystywana w ciągu dnia; można określić jakie maszyny będą zasilane z jaką częstotliwością
  • gdzie ma być usytuwana

W zależności od aplikacji wybieramy sprężarki olejowe bądź bezolejowe. Te drugie zazwyczaj przydatne są w zakładach farmaceutycznych, chemicznych, elektronicznych, spożywczych itp. Czyli wszędzie tam gdzie jest wymagane sprężone powietrze pozbawione zanieczyszczeń. Dla eliminacji tych zanieczyszczeń przydadzą nam się dodatkowe urządzenia uzdatniania sprężonego powietrza takie jak osuszacz czy filtry. Dobierane w zależności od aplikacji.

Co do wydajności to są granice, gdzie zastosowanie sprężarki tłokowej jest niemożliwe ze względu na ich zbyt małą wydajność.

Jeśli sprężarka będzie miała pracować w trybie ciągłym to musi to być sprężarka śrubowa, bo tłokowa dość szybko ulegnie awarii, gdyż musi więcej odpoczywać. Podczas gdy śrubowa może pracować praktycznie non stop.

Hałas jaki generuje sprężarka tłokowa jest nieporównywalnie wyższy, gdyż zazwyczaj jest równy bądź przekracza 96dB*. Gdzie dobrze wyciszona sprężarka śrubowa wygeneruje nam 63dB*. Istotne jest to jeżeli sprężarka ma pracować blisko środowiska pracy. Cichsza od odkurzacza sprężarka śrubowa nie będzie przeszkadzać pracownikom, tłokowa już będzie powodować większy dyskomfort pracy. Jest to mało istotne jeśli sprężarka będzie stała w wyodrębnionej sprężarkowni.

Plusem sprężarki śrubowej jest też na pewno jej większa żywotność w porównaniu do tłokowej, ale minusem niestety dużo wyższa cena.

*dane zaczerpnięte ze strony www.machair.pl